Obec Věž
Obec Věž

O obci

Obec Věž se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod. Jih a jihozápad vesnice se rozprostírá na okraji Křemešnické vrchoviny. Na východě, směrem k Havlíčkovu Brodu, přechází do drobné pahorkatiny. Ze západu je obec lemována zalesněným masivem “Orlovy“, který se táhne od Humpolce až po Lipnici Nad Sázavou.

Náves obce, která je obklopena velkými hospodářskými usedlostmi, protíná silnice I/34, propojující Jihočeský kraj, Vysočinu a kraj Pardubický. Dominantu vesnice tvoří zámek se zámeckým parkem z 18. století, nyní dům sociálních služeb, dále přilehlý rybník s pomníkem, obecní úřad a základní škola.

Na území obce sídlí: Zemědělská akciová společnost, ASAP s r. o., Ústav sociální péče pro dospělé Domov ve Věži, prodejna COOP a několik drobných živností, což zajišťuje pracovní příležitosti části obyvatel. Výchova dětí a mládeže je zajišťována v mateřské škole, dále pak v základní škole od 1. do 5. ročníku, stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Geologie

cestaGeologicky náleží k moldanubiku. Je budováno žulami centrálního moldanubického plutonu (ve východní části) a migmaty a granitizovanými rulami (v západní části). Horniny prvohorního stáří jsou místy překryty usazeninami z mladších čtvrtohor.
V mineralogické skladbě převládají u žul vedle křemene plagioklasy a draselné živce, z vedlejších součástí bývají nejčastěji zastoupeny slídy biotit, méně muskovit. Časté jsou skupiny balvanů, které vystupují až na povrch.

Geomorfologicky území náleží k oblasti Českomoravské vrchoviny, konkrétně k jednotce IIC-1D Humpolecké vrchoviny (součást Křemešnické vrchoviny).
Průměrná nadmořská výška je 560-550 m n. m. Nejnižším místem je nivní poloha u Perlového potoka (465 m n. m.). Celkově je terénní reliéf poměrně členitý, svažitý mírně až středně.

Veřejné stavby, kultura

BUdiva oú

Ve střediskové obci Věž jsou pro obyvatele poskytovány základní služby veřejného sektoru. 

Je zde sídlo obecního úřadu. V budově obecního úřadu sídlí knihovna s výměnným fondem a poštovní úřad. Také je zde zajišťována ambulantně zdravotní péče. Minimálně 1x týdně přijíždí do místní ordinace ordinovat praktický lékař z Havlíčkova Brodu.

Základní školu (1. stupeň) a školní družinu navštěvuje cca 25-35 žáků. Mateřská škola má kapacitu 28 dětí.

Kulturní akce a shromáždění občanů je možné uskutečnit v Kulturním domě ve Skále, jenž je v současnosti pro tyto akce možné zapůjčit. Sál činí kapacitu cca 300 míst.

Spolkovou činnost vyvíjí dobrovolný hasičský sbor. Staré hasičské zbrojnice jsou dosud ve všech obcích na správním území (kromě Mozerova). Rovněž zde působí místní organizace myslivecké sdružení, svaz žen a tělovýchovná jednota.

Služby, výroba, sklady

tovární komínNejvětšími místními zaměstnavateli je kafilerie (ASAP Věž asanační podnik - 90 pracovních míst), zemědělské družstvo (50 míst) a Domov ve Věži (cca 50 míst).
Budovy bývalého lihovaru ve Skále poté co byly bezúplatně převedeny obci tak byly prodány fyzickým osobám , které je využívají k podnikání. Pro areál je charakteristický vysoký tovární komín.

Na správním území obecního úřadu provozuje svou činnost cca 25 živnostníků s širokým rozsahem služeb. 

Situace

SituaceObec Věž je střediskem místního významu. Je sídlem obecního úřadu, je zde dostupná základní občanská vybavenost : základní a mateřská škola, ambulantní ordinace, pošta, knihovna, hřiště na kopanou, volejbal, hasičská zbrojnice.

V centru obce se zámkem a parkem je budova obecního úřadu, škola a hostinec. Jádrem obce je centrální náves, obklopená zástavbou velkých hospodářských usedlostí. Na ni navazovala východně skupina obydlí domkařů.

Ve 20. století vznikla poněkud izolovaně skupina domků na západním okraji obce nad potokem a zástavba u silnice směrem Havlíčkův Brod. 

V posledních desetiletích probíhala výstavba rodinných domů severozápadně od centra obce. Zámek byl upraven pro potřeby domova důchodců, rozšířením původního hospodářského dvora u zámku vznikl velký areál zemědělské výroby využívaný místním ZD.

Významným prvkem v obci je park u zámku. Je poměrně rozsáhlý, obsahuje i vzácné dřeviny. Menší část je využívána a udržována ÚSPD. V parku je kaple Krista Krále, postavená jako hrobka majitelů zámku.

Z hlediska urbanistického je pro prostorové uspořádání určující státní silnice Havlíčkův Brod - Humpolec, procházející obcí ve směru východ - západ. původní centrální charakter návsi je po jejím vybudování deformován a funkčně se blíží ulicovému.

Zastavěné území obce se rozvíjí podél této osy a tyto tendence budou pokračovat. U silnice směrem východním na Havlíčkův Brod jsou rozloženy obecní pozemky, na kterých obec umožní výstavbu. 
V prostoru dále na východ v sousedství průmyslového areálu kafilerie je možné u silnice budovat další výrobní podniky.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 16 °C
pátek 19. 7. déšť 29/15 °C
sobota 20. 7. oblačno 26/13 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 29/16 °C